Kategoria: Zawód Psycholog Szkolny

0

Sześciolatki w szkole| Ministerstwo Edukacji Narodowej

Miłe słowa, obietnice wsparcia czy fortel, aby poradnie wydawały mniej odroczeń, a szkoły przejmowały odpowiedzialność za problemy z „niedorosłymi” do szkoły sześciolatkami? – Jesteście ważni w procesie edukacji, a w tym roku ważniejsi niż...

2

Awans zawodowy psychologa w szkole

Psychologów szkolnych obowiązują te same przepisy dotyczące awansu zawodowego co nauczycieli. Podobnie jak nauczyciele, psycholog musi posiadać przygotowanie pedagogiczne, co oznacza zaliczenie przynajmniej 270 godzinnego kursu pedagogicznego. Pierwszy rok pracy w szkole psycholog zaczyna jako...

0

Zabawy i ćwiczenia warsztatowe dla klas 1-3

Pracując w szkole jednym z głównych obowiązków psychologa jest prowadzenie zajęć grupowych i integracyjnych dla klas. W mojej ocenie jest to jeden z najprzyjemniejszych obowiązków. Bardzo lubię prowadzić takie zajęcia, chociaż nie raz wychodzę...

13

O etyce zawodu: nauczyciel psycholog

Dostałam dzisiaj list od jednej z naszych użytkowniczek, muszę przyznać, że treść listu nie napawa optymizmem i przypuszczam, że dla niektórych może to być dość kontrowersyjne spojrzenie na aspekt etyczny pracy w szkole. Mimo...

0

Czy uczniowie objęci indywidualnym nauczaniem mogą brać udział w zajęciach dla klas? – odpowiedź na wątpliwości | Ministerstwo Edukacji Narodowej

Do Ministerstwa Edukacji Narodowej docierają pytania rodziców dzieci objętych, z uwagi na stan zdrowia, indywidualnym nauczaniem. Zaniepokojeni pytają: Czy ich dzieci mogą brać udział wyłącznie w zajęciach zorganizowanych indywidualnie z nauczycielem, czy mogą też...

0

Najlepsze metody diagnostyczne

Kiedy rozpoczynałam swoją przygodę ze szkołą trudno mi było wybrać najbardziej użyteczne metody diagnostyczne. Szybko zorientowałam się, że najbardziej przydatne będą te najkrótsze i najtańsze. Ponieważ szkoły zwykle nie mają tak dużego budżetu by...

3

Szkolna rzeczywistość oczami psychologa

Jak dotychczas na tej stronie wiele wpisów poświęconych jest konkretnym zagadnieniom, które przydatne mają być psychologom lub wychowawcom, takim jak przepisy i sposoby postępowania w trudnych sytuacjach. Wszystko to, obrazuje w pewnym sensie co...

0

Trudna diagnoza…

Nauczyciel nie musi wiedzieć jak leczyć ucznia, który padł ofiarą nadużyć, ale powinien umieć identyfikować, rozpoznawać ucznia, który stał się ofiarą molestowania i udzielić mu odpowiedniego wsparcia. Niepokojące sygnały, które może wysyłać dziecko, to:...

1

Specyfika konsultacji psychologicznych o charakterze terapeutycznym w pracy psychologa szkolnego.

Obszarami działań pomocowych wokół których skupia się  praca psychologa szkolnego dotyczy  diagnostyki psychologicznej, profilaktyki oraz poradnictwa i pomocy psychologicznej. Niniejszy artykuł został  poświęcony trzeciej z wymienionych działalności a w szczególności konsultacjom psychologicznym o charakterze...