Kategoria: Zawód Psycholog Szkolny

0

Procedury postępowania w przypadku odkrycia nadużycia seksualnego w szkole

W przypadku odkrycia nadużycia seksualnego dziecka interwencję powinna zainicjować osoba bądź instytucja, która rozpoznała sygnały krzywdzenia dziecka. Procedury postępowania na terenie szkoły: Rozmowa z rodzicami Działania prawne – Policja, prokuratura – w przypadku kiedy...

0

Definicje i regulacje prawne pomocy psychologicznej w szkole w kontekście nadużyć seksualnych

Według Światowej Organizacji Zdrowia [1986] przemoc seksualna wobec dziecka to „nadużywanie dziecka dla uzyskiwania przyjemności seksualnej przez osoby dorosłe i starsze” [za Starowiczem 1992, s. 33]. Brytyjski Komitet ds. Wykorzystywania Seksualnego Dzieci definiuje molestowanie...

1

Po co i dla kogo IPET?

IPET, czyli Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny jest dokumentem, zawierającym planowane działania wobec ucznia z niepełnosprawnością posiadającego orzeczenie o kształceniu specjalnym. Orzeczenie mogą uzyskać uczniowie niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym...

2

Zadania psychologa w szkole

Pracę psychologa w szkole podobnie jak pracę wszystkich placówek oświatowych i pracujących w nich osób określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Według aktualnych przepisów do obowiązków psychologa zatrudnionego w szkole  należy: 1) prowadzenie badań i...