Kategoria: Psychika

0

Depresja u dzieci i młodzieży

Niegdyś sądzono, że dzieci nie mogą być przewlekle przygnębione i chorować na depresję. Współcześni badacze i klinicyści są obecnie zgodni,  że depresja może zacząć się w dzieciństwie. „Tu naprawdę jest depresja kliniczna u małych...

0

Depresja Dziecięca

(…)pamiętajcie o dziecku jako jednostce i o rozwojowych procesach dziecka-i o jego cierpieniu i potrzebie korzystania z pomocy, i o jego zdolności do korzystania z udzielanej mu osobiście pomocy(…)” D.W. Winnicott Żeby rozpocząć omawianie...

1

Inne objawy ADHD

Oprócz trzech podstawowych objawów ADHD – zaburzenia uwagi, impulsywności i nadruchliwości – wymienia się również inne występujące przy tym zaburzeniu. Jednym z nich jest niedojrzałość emocjonalna i społeczna, która charakteryzuje się reagowaniem nieadekwatnie do wieku....

0

Depresja może dotyczyć każdego z nas

Nasze stany emocjonalne jako rodziców i nauczycieli mają ogromny wpływ na dzieci, dlatego bardzo ważnym jest żeby dbać o siebie gdy musimy dbać i wychowywać innych. Depresja może dotyczyć każdego z nas. Nie warto...