Przegląd Prasy

Nauczyciel wspomagający czy asystent |Prawo oświatowe 2014

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r., poz. 642). Zmiana dotyczy umożliwienia zatrudniania w szkołach podstawowych osób w celu wsparcia nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub prowadzącego zajęcia świetlicowe. Osoba zatrudniona w celu wsparcia nauczyciela będzie musiała posiadać co najmniej poziom wykształcenia wymagany do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne. Osoba taka będzie zatrudniana na zasadach określonych w Kodeksie pracy oraz nie może się toczyć przeciwko niej postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie, a także nie może być ukarana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Zgodnie ze zmianą we wszystkich szkołach podstawowych organizujących kształcenie dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego będzie można również zatrudnić osobę wspierającą pracę nauczyciela prowadzącego kształcenie tego dziecka. Osoba ta będzie realizowała inne zadania niż zatrudnieni dodatkowo nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia specjalnego uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Źródło: Prawo oświatowe 2014

Jeśli dobrze rozumiem, to asystenci nauczyciela, którymi straszyli już od jakiegoś czasu nie zastąpią nauczycieli wspomagających, a będą dodatkową tańszą siłą roboczą. Niestety, pewnie prawidłowa interpretacja tych zmian będzie zależała od funduszy organów zarządzających szkołami.

Mam jednak nadzieję, że specjaliści zatrudnieni jako nauczyciele wspomagający nie znikną. Ciężko mi wyobrazić sobie pracę w szkole z oddziałami integracyjnymi, gdzie zamiast wykwalifikowanych specjalistów, którzy mogą prowadzić zajęcia wspomagania rozwoju i wiedzą jak pracować z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju, i czego się można po takiej pracy spodziewać, zatrudniony będzie człowiek, który dopiero co skończył szkołę średnią, i zarabiać ma jeszcze mniej niż nauczyciel.

Jestem psychologiem, na co dzień pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Prowadzę zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców i dzieci.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *