• Zawód Psycholog Szkolny

    Wyniki raportu na temat pracy psychologów w szkołach

    Dzięki Stowarzyszeniu Psychologów Polskich mamy wyniki najnowszych badań dotyczących realiów pracy psychologa w szkole. Wyniki są łagodnie mówiąc niepokojące, a najbardziej przerażające jest to, że niestety trudno znaleźć wyjście z tej patowej sytuacji podczas, gdy wciąż brak regulacji prawnych naszego zawodu. Jak pokazuje raport, przygotowany przez Tomasza Bednarowicza prezesa stowarzyszenia, w szkołach zatrudnia się psychologów z małym doświadczeniem, często zaraz po studiach. Zdarza się też, że osoby zajmujące stanowisko psychologa w szkole nie posiadają wykształcenia psychologicznego, czyli tytułu magistra psychologii, który uzyskać można tylko po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia. Jak wynika z raportu na jednego psychologa w szkole przypada średnio 1323 podopiecznych, w tym również uczniowie ze…