Scenariusze

Gra w łapki

Tytuł: Gra w łapki
Grupa wiekowa: Szkoła podstawowa kl. I-III, szkoła podstawowa kl.IV-VI, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
Cele: Poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwój refleksu, integracja grupy, nauka zdrowej rywalizacji.
Treść zadania dla uczestników:

Grupa ustawia się w kole. Osoba prowadząca wybiera ucznia, który rozpocznie zabawę.
Uczeń ma dwie opcje rozpoczęcia – może klasnąć w dłonie jednokrotnie lub dwukrotnie.
W przypadku jednego klaśnięcia kółko rusza zgodnie ze wskazówkami zegara i kolejna osoba z lewej strony powinna jak najszybciej zareagować i również klasnąć w ręce. W przypadku dwóch klaśnięć osoby rozpoczynającej, kółko rusza w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara i osoba po prawej musi jak najszybciej klasnąć w dłonie. Kolejne osoby mogą również klasnąć jeden bądź dwa razy. Każde dwa klaśnięcia zmieniają kierunek. Ważna zasada tej gry – osoby stojące obok siebie mogą zmienić kierunek 2 razy w ciągu jednego okrążenia (inaczej może się zdarzyć, że będą blokować ruch ciągłym podwójnym klaskaniem).

Źródło: Opracowanie własne
Nadesłał: Tomasz Katana

Obejrzyj pozostałe ćwiczenia

Dodaj komentarz