Wychowanie

Zasady które pomagają zrozumieć świat.

Dzieci potrzebują jasnych i przejrzystych zasad by, dzięki nim, móc bezpiecznie poruszać się w otaczającym świecie.

Fot. Flicker.com
Fot. Flicker.com

Zdarza się, że rodzice nie wprowadzają zasad lub nie są konsekwentni w ich przestrzeganiu. Wtedy często pojawiają się tzw. problemy wychowawcze. Dziecko nie wykonuje poleceń dorosłych, lekceważy powierzone mu obowiązki, wchodzi w konflikty z rodzicami i innymi dorosłymi. W takiej sytuacji, pomocnym narzędziem może być kontrakt zawarty między dorosłym (rodzicem, nauczycielem) a dzieckiem. Spisane i poświadczone podpisami zasady, mogą mieć większą moc sprawczą niż przekaz werbalny, na który dziecko już od dawna nie reaguje.

Niestety nie ma gwarancji, że nawet najlepszy kontrakt od razu zadziała. Na wszystko potrzeba czasu, a skuteczność tego sposoby zależy przede wszystkim od zaangażowania stron, ich motywacji i przede wszystkim konsekwencji. Kontrakt zanim zostanie spisany musi być dobrze przemyślany, żeby nie musiał być zmieniamy po podpisaniu, i żeby nie było możliwości dalszego naginania zasad przez dziecko.

Podstawowe zasady tworzenia kontraktu:

1. Pierwszym krokiem powinno być ustalenie i omówienie z dzieckiem nagród za wypełnianie obowiązków zawartych w kontrakcie oraz konsekwencji ich nieprzestrzegania.

2. Zasady muszą być jasne i krótkie np. „Po skończonej zabawie sprzątamy zabawki.”

3. Zasady powinny mieć pozytywny charakter np. zamiast „Nie krzyczymy” zasada brzmi „Mówimy cicho i spokojnie”

4. Kontrakt może zawierać maksymalnie 10 zasad. Więcej nikt nie zapamięta.

5. Zanim podpiszemy kontrakt należy upewnić się, że dziecko rozumie wszystkie zasady i zgada się by je stosować, w przeciwnym razie napracujemy się na darmo.

Nie można zapominać, że kontrakt nie dotyczy samego dziecka, ale całej rodziny. Jeżeli rodzice ustalą w kontrakcie zasadę „Mówimy cicho i spokojnie”, a nieustannie będą na siebie krzyczeć w obecności dziecka, zasada nigdy nie będzie naprawdę stosowana. To przede wszystkim my dorośli jesteśmy wzorem dla dzieci, i to nasze zachowanie najczęściej odzwierciedlają nasze dzieci.

Jestem psychologiem, pracuję z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Od 2013 roku prowadzę stronę www.psychologszkolny.pl

Dodaj komentarz