Scenariusze

Kilka miłych słów dla Ciebie

Tytuł: Kilka miłych słów dla Ciebie
Grupa wiekowa: Szkoła podstawowa kl.IV-VI, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
Cele: -budowanie pozytywnych kontaktów w grupie
-integracja uczestników warsztatów
– tworzenie atmosfery radości i pozytywnych relacji
– budowanie pewności siebie
-opcjonalnie: pierwsze wrażenie -poznanie informacji od uczestników nt.pierwszego wrażenia w kontakcie z daną osobą lub
-opcjonalnie 2: budowanie wizerunku i autoprezentacja (patrz wariant 2)
Treść zadania dla uczestników:

Przygotowanie :
-długopisy dla każdego z uczestników warsztatu
– karteczki post-it samoprzylepne w liczbie min.5-6 na osobę (najlepiej, aby mazdy uczestnik otrzymał ilośc kartek równą ilości osób w grupie)

Prowadzący zaprasza uczestników siedzących lub stających w kręgu do wysłuchania instrukcji. Za chwile każdy z uczestników otrzyma długopis i karteczki. Zadanie polega na tym , aby każdy z uczestników napisał na karteczce co najmniej jedną miłą rzecz o danej osobie np. za co ją lubisz, co pozytywnego dana osoba ma w sobie.

Karteczkę z pozytywem przyklejamy na plecy osoby o której piszemy.
Prowadzący dopinguje podczas wykonywania zadania, aby każdy z uczestników miał porównywalną ilość kartek.

Kiedy każdy z uczestników zakończył pisanie pozytywów. Zapraszamy uczestników do koła.
Każdy powinien przy pomocy sąsiada zebrać karteczki w dłonie.
Najpierw indywidualnie uczestnicy czytają swoje karteczki i prowadzący zaprasza ochotników do odczytania na głos kartek. Prowadzący prosi ochotnika o odpowiedz na pytania
-jak czuje się, kiedy czyta miłe słowa o sobie ?
-czy coś go zaskoczyło ?
Kiedy wszyscy ochotnicy odczytają swoje kartki (lub wszyscy uczestnicy ) warto zapytać -jak było im w tym ćwiczeniu? Jak to jest dzielić się pozytywną opinią o kimś?

W wariancie 2: uczestnicy opisują najpierw swoje cechy charakterystyczne -chowają kartkę do kieszeni a następnie inne osoby z grupy opisują dana osobę wg ich charakterystycznych cech i naklejając kartkę na plecy. Uczestnicy porównują wizerunek spostrzegany przez siebie z wizerunkiem opisanym przez grupę

Źródło: Opracowanie własne
Nadesłała: Anna Kamyszek-Cieślarczyk

Obejrzyj pozostałe ćwiczenia

Dodaj komentarz