Wychowanie

Rozwód? Gdy nie ma już innego wyjścia – pomyśl o dzieciach.

Jak wynika z danych GUS liczba rozwodów od 2009 roku stale rośnie. W ubiegłym roku rozpadło się ponad 66 tyś. par. Wśród rozwodników ponad 50% to małżeństwa z przynajmniej jednym małoletnim dzieckiem.

Rozwód z perspektywy psychologicznej uznawany jest jako silnie stresujące wydarzenie życiowe. Według badań plasuje się na drugim miejscu wśród najbardziej stresujących wydarzeń życiowych. Gdy  rozpada się małżeństwo, które posiada już dzieci to również one ponoszą emocjonalne skutki tej decyzji.

Dzieci cierpią bardziej

Nie ma znaczenia z jakich powodów dochodzi do rozpadu rodziny, emocjonalne konsekwencje zawsze są bardzo duże. W zależności od wieku, dzieci różnie reagują na rozwód rodziców.

Kiedy rozwód następuje, gdy dzieci są bardzo małe (okres niemowlęctwa i poniemowlęcy) zwykle po 10 latach od tego wydarzenia niewiele pamiętają, ale bardzo niesprzyjające są dla nich w tym okresie są zmiany miejsca zamieszkania. Tak małe dzieci mają też skłonność do integrowania rodziny, łatwo nawiązują więź z nowymi partnerami rodziców jeśli oni też gotowi są nawiązać z nimi bliską relację.

W wieku przedszkolnym dzieci, których rodzice postanawiają się rozwieść często mają poczucie winy, a przyczyny rozwodu upatrują w swoim złym zachowaniu. Zdarza się, że przejawiają zachowania regresywne i myślenie magiczne tzn. wierzą, że tata szybko wróci, że wyszedł na chwilę.

U dzieci w wieku 6-8 lat najczęstszą reakcją na rozwód jest lęk, poczucie zdrady i osamotnienia. Zwykle reagują zaburzeniami lękowymi i/lub depresją. Często też pojawiają się różnego rodzaju objawy somatyczne jak bóle brzucha, wymioty, bóle głowy. W wyniku traumy związanej z rozwodem rodziców, u dziecka może zostać zaburzona właściwa samoocena i pojawić się brak wiary we własne możliwości.

Wiek złości to okres między 9 – 12 rokiem życia. Najczęstszą reakcją na rozwód w tym wieku jest złość, która zwykle koncentruje się na jednym z opiekunów. Zdarzają się wtedy ucieczki z domu, reakcję agresywne czy izolacja od rówieśników.

Gdy mamy do czynienia z nastolatkiem w wieku 13-16 lat w momencie rozpadu małżeństwa możemy spodziewać się reakcji depresyjnych, problemów wychowawczych i wzmożonego buntu. Rodzice skoncentrowani na swoim smutku i problemach często traktują dzieci w tym wieku jak dorosłych, którymi jeszcze nie są, a brak oparcia z ich strony zwykle wzmaga kłopoty dziecka.

W wieku 17 do 21 lat młodzi ludzie starają się zaprzeczać problemom, obwiniają rodziców i deklarują mniejszą wiarę w trwałość relacji międzyludzkich. Zdarza się, że uciekają w używki i odreagowują emocję w sposób destrukcyjny.

Gdy już decyzja zapadła pomyśl o dzieciach

Zrozumienie dla emocji dziecka i właściwe wsparcie może znacznie pomóc w tym trudnym okresie. Zachowanie rodziców w sytuacji rozwodu ma znaczący wpływ na dzieci. Nieprawidłowe postawy, trudności w radzeniu sobie z własnymi emocjami czy nadmierna koncentracja na sobie, ma bardzo negatywny wpływ na rozwój dzieci i może sprzyjać pogłębianiu się problemów. Warto być uważnym i wrażliwym na zachowanie dziecka, nauczyć się pomagać gdy nie potrafi ono odreagować nadmiaru sprzecznych emocji i wesprzeć, gdy sobie nie radzi.

Jestem psychologiem, pracuję z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Od 2013 roku prowadzę stronę www.psychologszkolny.pl

Dodaj komentarz