• Artykuł sponsorowany

    Skakanka.edu.pl – multimedialne ćwiczenia edukacyjne dla dzieci z ADHD

    Skakanka jest nowatorskim portalem zawierającym multimedialne ćwiczenia dla dzieci z ADHD w wieku wczesnoszkolnym. W serwisie rodzice oraz specjaliści mogą obejrzeć także przydatne filmy informacyjno-instruktażowe. Zawarte są w nich informacje odnośnie zagadnienia ADHD, a także wskazówki postępowania oparte na założeniach terapii behawioralnej. ADHD to skrót od angielskiego Attention Deficit Hyperactivity Disorder, oznaczającego zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Są to zaburzenia koncentracji uwagi, nadmierna impulsywność i nadmierna ruchliwość. Dzieci z ADHD zwracają uwagę na każdy bodziec, nie odróżniając tych istotnych od nieistotnych. Stąd ich trudności. Na portalu Skakanka.edu.pl przygotowano dla dzieci atrakcyjne ćwiczenia multimedialne, skupiające się na dwóch obszarach sprawiających im największe problemy. Pierwszy rodzaj ćwiczeń skupia się na rozumieniu…