• Rozwój

    Moje dziecko jest leworęczne – wyjaśnienie zjawiska leworęczności

    Uznaje się, że osoby leworęczne stanowią ok. 10% populacji ogólnej i jest to tendencja stała, choć można niekiedy odebrać wrażenie, że liczba osób posługujących się na co dzień ręką lewą aktualnie jest większa niż przed laty. Zjawisko to wynika w dużej mierze z coraz rzadszych praktyk przystosowania dzieci leworęcznych do pisania ręką prawą.  Ilość osób leworęcznych może ponadto różnić się zależnie od regionu czy narodowości (wśród niektórych narodowości spotyka się ich większą liczbę, sięgającą do 15% ogółu). Nie zmienia to faktu, że osoby leworęczne zawsze stanowiły mniejszość i z tego powodu były odbierane – a niekiedy nadal są – jako odstępstwo od normy, które wymaga korekty. I dziś bywają sytuacje,…