3. formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin

Jestem psychologiem, pracuję z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Od 2013 roku prowadzę stronę www.psychologszkolny.pl

Dodaj komentarz