• Rozwój

    Drogą do zmiany jest świadome budowanie swojego życia każdego dnia…

    z Izabelą Piuro rozmawiała Beata Wawryniuk (www.punktzwrotny.com.pl) Wielu z nas nie chce iść przez życie raz utartą ścieżką, a jednak to robimy. Dlaczego? Jednym z powodów, dla których ludzie unikają zmiany swojego życia, czy kierunku, w którym podążają, jest uniknie odpowiedzialności. Wybór naszej drogi życiowej w dużej mierze determinowany jest głęboko zakorzenionymi w dzieciństwie schematami życiowymi. Ludzie postępują zgodnie z wcześniejszym doświadczeniem, dlatego rodzina, w której „wszystko” się zaczyna, wywiera znaczący wpływ na nas i nasze późniejsze działanie. Dlatego tak ważne jest, aby jak najbardziej świadomie decydować o swoim życiu, nie poddawać się nawykom i schematom, nie zrzucać winy i odpowiedzialności na karb dzieciństwa i złych doświadczeń z przeszłości, tylko…