• Psycholog Szkolny,  Seksualność

    Trudna diagnoza…

    Nauczyciel nie musi wiedzieć jak leczyć ucznia, który padł ofiarą nadużyć, ale powinien umieć identyfikować, rozpoznawać ucznia, który stał się ofiarą molestowania i udzielić mu odpowiedniego wsparcia. Niepokojące sygnały, które może wysyłać dziecko, to: problemy z koncentracją, słaba motywacja do nauki, wzmożona męczliwość, niska samoocena i wiara we własne możliwości, wybuchy złości, słaba kontrola impulsu, agresja słowna w stosunku do rówieśników i rodzeństwa, labilność emocjonalna, wikłanie się w konflikty z rówieśnikami, przyspieszone dojrzewanie, przykładanie dużej wagi do wyglądu, łamanie zasad i norm życia społecznego pomimo ich rozumienia, wysokie pobudzenie psychoruchowe, prowokowanie dorosłych do złości i odrzucenia Specyficzność vs nie specyficzność objawów Beisert (2004) w oparciu o wyniki badań Kendall-Tackett oraz…