Psychika,  Rozwój,  Wychowanie

Przyczyny społeczne ADHD

Oprócz czynników biologicznych wpływ na ADHD mają również czynniki społeczne. Naukowcy mocno negują hipotezy mówiące o tym, że błędy wychowawcze sprawiają, iż dzieci są nadpobudliwe. Stwierdzają tylko, że takie czynniki jak brak zasad i norm, złe warunki rodzinne oraz porywczość rodziców pogłębiaobjawy ADHD Niezaprzeczalny jednak staje się fakt, że czas okołoporodowy w dużej mierze wpływa na dziecko.

Wymienia się dwa czynniki: nikotynę i alkohol, które mają wpływ na mózg dziecka. Związek ADHD z paleniem papierosów w czasie ciąży przeprowadził S. Milberger ze współpracownikami z Massachusetts General Hospital i z Harvard Medical School. Okazało się, że palenie papierosów podczas ciąży jest jedną z przyczyn ADHD. Ryzyko występowania zaburzenia nadpobudliwości psychoruchowej jest wtedy dwuipółkrotnie większe.

Jak się okazuje, etap ciąży może również wpłynąć na późniejszy rozwój psychofizyczny dziecka. Dzięki takim naukowcom jak Rowland, Lesesne, Abramowitz potwierdzono, iż masa dziecka podczas porodu wiąże się z występowaniem nadpobudliwości psychoruchowej. Ryzyko, iż dziecko będzie miało ADHD , jest 2-3 razy większe, gdy jego masa urodzeniowa wynosi mniej niż 1500 g .

Dieta dziecka również zainteresowała uczonych. Przypuszczano, że oddziałuje na występowanie lub nasilanie objawów ADHD. Badano, dla przykładu, czy konserwanty i barwniki występujące w pożywieniu mogą mieć wpływ na to zaburzenie. Hipotezy o związku między dietą a występowaniem ADHD nie potwierdziły się jednak.

W dzisiejszych czasach wszyscy ludzie, nie tylko dzieci, narażeni są na ciągły pośpiech, na częste zmiany. Coraz częściej bywa tak, że Internet, telewizja zastępują nam prawdziwe kontakty z ludźmi. Szybkość i łatwość przekazywania informacji za pomocą elektroniki wpływa na to, że dzieci pochłonięte nią nie potrafią porozumieć się z ludźmi w rzeczywistości. Tracą cierpliwość i nie potrafią wysłuchiwać dłuższych wypowiedzi. Ogromny wpływ mass mediów może wywoływać frustracje i rozdrażnienie, co też ma wpływ na kształtowanie się zachowań nadpobudliwych.
Pewne jest, że nie tylko świat wirtualny może zaburzyć zachowanie dziecka. W sytuacji rodzinnej również upatruje się przyczyn ADHD. Kłopoty w domu rodzinnym nie muszą wywierać wpływu na dziecko, ale tylko wtedy, kiedy rodzic jest odpowiedzialny, tolerancyjny i potrafi sam zapanować nad sytuacją. W przeciwnym razie chaos w domu, zaostrzony jeszcze przez rodziców, wywołuje rozdrażnienie, stres i impulsywność u dzieci.

Na przestrzeni lat skonstruowano niemało hipotez i przypuszczeń dotyczących przyczyn ADHD. Przeprowadzono również wiele badań potwierdzających te hipotezy. Pewne jest, że niejeden czynnik ma wpływ na to zaburzenie. Czynniki genetyczne, praca mózgu oraz w pewnym stopniu czynniki społeczne i psychologiczne tłumaczą powstawanie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej.

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta, przyszły psycholog. Na co dzień jest wychowawcą w szkole podstawowej. Podczas studiów miała praktyki w szkołach, poradniach psychologiczno- pedagogicznych i poradniach uzależnień. Dzięki temu uświadomiła sobie, że jest ogromną szczęściarą, bo w życiu robi to, co kocha.

Dodaj komentarz