Prawo

Czy rodzice mogą mieć wgląd w notatki psychologa dotyczące ich dziecka?

Takie pytanie skierowała do mnie jedna z naszych czytelniczek. Niestety nie mogę pochwalić się błyskotliwą odpowiedzią na owe zapytanie. Ale Pani Kinga, jak to psycholog, po tym jak zwerbalizowała pytanie to sama odnalazła dla siebie właściwą odpowiedź, którą zdecydowałyśmy razem, że warto byłoby się publicznie podzielić.

A więc pierwsza nasuwająca się odpowiedź na powyższe pytanie brzmi: NIE! Nasze notatki są poufne i nikt zmusić nas nie może do ich udostępniania, a jeśli naciski stają się zbyt uporczywe i brakuje łagodnych argumentów. Mamy jeden niepodważalny argument Art. 14.  z ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, opublikowanej w Dzienniku Ustaw RP nr 73 z dnia 18 lipca 2001 roku mówi jednoznacznie o zachowaniu tajemnicy zawodowej podobnie jak punkt 21 Kodeksu etyczno-zawodowego PTP. Do tego punkt 23 Kodeksu dodaje dyrektywę postępowania w przypadku współpracy ze specjalistami z innych dziedzin: „psycholog udostępnia wyniki własnych badań tylko w takim stopniu, w jakim jest to potrzebne. Informuje przy tym o konieczności utrzymania tych danych w tajemnicy.” Cały tekst poświęcony temu problemowi załączam poniżej.

DOSTĘP DO DOKUMENTACJI BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH
Data: 03-04-2009
Temat: Prawo
 

DOSTĘP DO DOKUMENTACJI BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH
W EDUKACJI I OCHRONIE ZDROWIA

      Do biura Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego napływa wiele zapytań o postępowanie w sytuacji, gdy przełożony psychologa lub instytucjonalna kontrola czy też nadzór zwraca się z żądaniem okazania dokumentacji badań psychologicznych, a także dokumentacji pomocy psychologicznej w jej rozmaitych formach. Z tymi pytaniami zgłaszają się psychologowie pracujący w obszarze edukacji i ochrony zdrowia. Kwestie te są aktualne wszakże w każdym obszarze działalności zawodowej psychologów.

Art. 14. ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, opublikowanej w Dzienniku Ustaw RP nr 73 z dnia 18 lipca 2001 roku mówi jednoznacznie o zachowaniu tajemnicy zawodowej podobnie jak punkt 21 Kodeksu etyczno-zawodowego PTP. Punkt 23 Kodeksu dodaje dyrektywę postępowania w przypadku współpracy ze specjalistami z innych dziedzin: ‚psycholog udostępnia wyniki własnych badań tylko w takim stopniu, w jakim jest to potrzebne. Informuje przy tym o konieczności utrzymania tych danych w tajemnicy.

Powyższe zapisy są powszechne, o czym można się przekonać zaglądając do standardów wykonywania zawodu psychologa określonych – na przykład – przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne czy też przez Europejską Federację Towarzystw Psychologicznych.

Pytania wspomniane powyżej dotyczą oczekiwań administratorów (dyrektorów, kierowników, inspektorów, wizytatorów, itp.), którzy też są specjalistami w dziedzinie administracji i zarządzania, lecz nie są im potrzebne do celów administracyjnych wyniki badań psychologicznych pacjentów, uczniów czy innych klientów psychologa. W celach administracyjno-zarządczych wystarczą całkowicie bezosobowe dane o ilości wykonanych czynności psychologicznych: diagnoz, zaleceń, opinii, procedur terapeutycznych, form pomocy psychologicznej, itp.

Zupełnie absurdalne są – niestety zdarzające się – żądania administratorów okazania przez psychologa odpowiedzi badanych osób na pytania kwestionariuszy, zapisów reakcji na testy, notatek z obserwacje zachowania, rejestracji odpowiedzi i reakcji dawanych przez osoby badane w toku stosowania technik badania diagnostycznego, rysunków wykonanych przez osoby badane, nagrań lub notatek z wywiadu psychologicznego, itp. Absurdalność tę łatwo dostrzec zwracając uwagę na to, że równie dobrze należałoby żądać od pracowni analitycznych w szpitalach, aby płyny ustrojowe lub wydzieliny naszego organizmu dołączać do dokumentacji wraz z wynikami ich analizy. Tak samo lekarze powinni – zgodnie z ‚logiką’ tego żądania – dołączyć do dokumentacji nagranie szmerów i innych akustycznych produktów ruchów klatki piersiowej, które słyszeć się da za pomocą stetoskopu. Podobnie, nauczyciele powinni dostarczyć wszelkie prace pisemne i nagrania wszelkich odpowiedzi ustnych, z których wnioskują o stopniu opanowania materiału przez uczniów. Tego typu żądania lub oczekiwania i życzenia administratorów pod adresem psychologów uprzejmie, lecz stanowczo należy oddalać.
Więcej na ten temat i na wszelkie inne praktycznie ważne tematy dotyczące etycznego wymiaru zawodu psychologa przeczytać można w najnowszym opracowaniu „Etyki zawodu psychologa” autorstwa Jerzego Brzezińskiego i współautorów, wydanym przez Wydawnictwo Naukowe PWN w 2008 roku.

Adam Niemczyński, przewodniczący PTP

Warszawa, 2 kwietnia 2009 roku

 

Źródło: Portal PTP http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=print&sid=278

Justyna Małas

Jestem psychologiem, pracuję z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Od 2013 roku prowadzę stronę www.psychologszkolny.pl

3 komentarze

 • Avatar

  Jarosław

  To nieprawda. Jestem skrajnie nastawiony do utrzymywania tajemnicy, lecz sytuacja rodzica jest wyjątkowa. Prosiłbym więc o nieco więcej kompetencji jeśli już Państwo piszecie na takie tematy.
  Rodzic ma prawo do ksera dokumentacji dziecka, nie ma natomiast do tego prawa nauczyciel, osoby postronne, zleceniodawca, a nawet dyrektor placówki oświatowej itd. etc. Wynika to z jego zgody do prowadzenia dziecka, której musi udzielić, a jako że jest opiekunem prawnym jak sobie Państwo wyobrażacie zmianę specjalisty bez przekazania mu dokumentacji z dotychczasowego leczenia?
  Rodzic jest bezwzględnym wyjątkiem.
  A jak ktoś ma problemy wyróżnione w aktykule proponuję, by prowadził dwa komplety dokumentów, jeden dla siebie, a drugi dla pracodawcy – wyłącznie w zaakceptowanej wcześniej formie obejmującej szczątkowe informacje – liczba godzin, czynności na każdej z nich itp. Przypominam tez, że niektóre instytucje muszą poznać postawioną diagnozę, która nie może być ukrywana – służba zdrowia, praca dla sądów.

  • Justyna Jędrzejewska

   Justyna Jędrzejewska

   Drogi Panie, z Pana wypowiedzi wnioskuję, że nie rozróżnienia Pan opinii lub diagnozy psychologa o dziecku od notatek ze spotkania czy arkusza wyników badań. O opinię psychologa lub diagnozę po badaniach rodzic, nauczyciel lub opiekun prawny może jak najbardziej wnioskować i ma prawo do wglądu. Nie ma natomiast prawa żądać udostępniania notatek lub arkuszy diagnostycznych bo te jak wynika z interpretacji przepisów podlegają tajemnicy zawodowej.

 • Avatar

  Jan

  od 2006 roku ze względu na nierespektowanie ustawy , pomijanie jej przepisów , brak samorządu i „izb” żaden z psychologów nie posiada prawa wykonywania zawodu , posiada tylko tytuł mgr. psychologi.
  Dodatkowo jako opiekun prawny osoby małoletniej Pan ma prawo wglądu w dokumentacje ja również możliwość skopiowania dokumentów.
  Czynność tą regulują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, w razie odmowy wystarczy zwrócić się d Sądu Administracyjnego i zazwyczaj pierwsza rozprawa obliguje instytucje do udostępnienia materiałów.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: