Prawo

Czy rodzice mogą mieć wgląd w notatki psychologa dotyczące ich dziecka?

Rodzice w każdym momencie mogą zwrócić się do psychologa o wydanie opinii lub informacji o dziecku. W przypadku szkoły lub przedszkola wniosek rodziców powinien być skierowany do dyrektora placówki, który zleca sporządzenie takiej opinii lub informacji psychologowi szkolnemu. Powinien być pisemny z uwzględnieniem w jakim celu i/lub na potrzeby jakiej instytucji opinia lub informacja ma zostać przygotowana.

W przypadku wniosku, który ma zostać przedstawiony w sądzie rodzic powinien być poinformowany, że opinia zostanie przygotowana po wpłynięciu prośby skierowanej bezpośrednio przez sąd. Nigdy nie godzę się na pisanie opinii na prośbę rodzica, który chce ją przedstawić podczas sprawy rozwodowej, bo adwokat mu poradził poprosić o opinię szkoły. Od opiniowania w tego rodzaju sprawach są specjalne ośrodki. Jeśli sąd uzna, że nasza opinia jest potrzebna przy podjęciu decyzji sam skieruje do nas odpowiednie pismo, na które będzie trzeba odpowiedzieć.

Czym innym są notatki psychologa

Notatki psychologa są poufne i nikt nie może zmusić nas do ich udostępniania, a jeśli naciski stają się zbyt uporczywe i brakuje łagodnych argumentów. Mamy jeden niepodważalny argument Art. 14.  z ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, opublikowanej w Dzienniku Ustaw RP nr 73 z dnia 18 lipca 2001 roku mówi jednoznacznie o zachowaniu tajemnicy zawodowej podobnie jak punkt 21 Kodeksu etyczno-zawodowego PTP. Do tego punkt 23 Kodeksu dodaje dyrektywę postępowania w przypadku współpracy ze specjalistami z innych dziedzin: „psycholog udostępnia wyniki własnych badań tylko w takim stopniu, w jakim jest to potrzebne. Informuje przy tym o konieczności utrzymania tych danych w tajemnicy.” Cały tekst poświęcony temu problemowi załączam poniżej.

DOSTĘP DO DOKUMENTACJI BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH
Data: 03-04-2009
Temat: Prawo
 

DOSTĘP DO DOKUMENTACJI BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH
W EDUKACJI I OCHRONIE ZDROWIA

      Do biura Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego napływa wiele zapytań o postępowanie w sytuacji, gdy przełożony psychologa lub instytucjonalna kontrola czy też nadzór zwraca się z żądaniem okazania dokumentacji badań psychologicznych, a także dokumentacji pomocy psychologicznej w jej rozmaitych formach. Z tymi pytaniami zgłaszają się psychologowie pracujący w obszarze edukacji i ochrony zdrowia. Kwestie te są aktualne wszakże w każdym obszarze działalności zawodowej psychologów.

Art. 14. ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, opublikowanej w Dzienniku Ustaw RP nr 73 z dnia 18 lipca 2001 roku mówi jednoznacznie o zachowaniu tajemnicy zawodowej podobnie jak punkt 21 Kodeksu etyczno-zawodowego PTP. Punkt 23 Kodeksu dodaje dyrektywę postępowania w przypadku współpracy ze specjalistami z innych dziedzin: 'psycholog udostępnia wyniki własnych badań tylko w takim stopniu, w jakim jest to potrzebne. Informuje przy tym o konieczności utrzymania tych danych w tajemnicy.

Powyższe zapisy są powszechne, o czym można się przekonać zaglądając do standardów wykonywania zawodu psychologa określonych – na przykład – przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne czy też przez Europejską Federację Towarzystw Psychologicznych.

Pytania wspomniane powyżej dotyczą oczekiwań administratorów (dyrektorów, kierowników, inspektorów, wizytatorów, itp.), którzy też są specjalistami w dziedzinie administracji i zarządzania, lecz nie są im potrzebne do celów administracyjnych wyniki badań psychologicznych pacjentów, uczniów czy innych klientów psychologa. W celach administracyjno-zarządczych wystarczą całkowicie bezosobowe dane o ilości wykonanych czynności psychologicznych: diagnoz, zaleceń, opinii, procedur terapeutycznych, form pomocy psychologicznej, itp.

Zupełnie absurdalne są – niestety zdarzające się – żądania administratorów okazania przez psychologa odpowiedzi badanych osób na pytania kwestionariuszy, zapisów reakcji na testy, notatek z obserwacje zachowania, rejestracji odpowiedzi i reakcji dawanych przez osoby badane w toku stosowania technik badania diagnostycznego, rysunków wykonanych przez osoby badane, nagrań lub notatek z wywiadu psychologicznego, itp. Absurdalność tę łatwo dostrzec zwracając uwagę na to, że równie dobrze należałoby żądać od pracowni analitycznych w szpitalach, aby płyny ustrojowe lub wydzieliny naszego organizmu dołączać do dokumentacji wraz z wynikami ich analizy. Tak samo lekarze powinni – zgodnie z 'logiką’ tego żądania – dołączyć do dokumentacji nagranie szmerów i innych akustycznych produktów ruchów klatki piersiowej, które słyszeć się da za pomocą stetoskopu. Podobnie, nauczyciele powinni dostarczyć wszelkie prace pisemne i nagrania wszelkich odpowiedzi ustnych, z których wnioskują o stopniu opanowania materiału przez uczniów. Tego typu żądania lub oczekiwania i życzenia administratorów pod adresem psychologów uprzejmie, lecz stanowczo należy oddalać.
Więcej na ten temat i na wszelkie inne praktycznie ważne tematy dotyczące etycznego wymiaru zawodu psychologa przeczytać można w najnowszym opracowaniu „Etyki zawodu psychologa” autorstwa Jerzego Brzezińskiego i współautorów, wydanym przez Wydawnictwo Naukowe PWN w 2008 roku.

Adam Niemczyński, przewodniczący PTP

Warszawa, 2 kwietnia 2009 roku

 

Źródło: Portal PTP http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=print&sid=278

Jestem psychologiem, pracuję z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Od 2013 roku prowadzę stronę www.psychologszkolny.pl

2 komentarze

  • Justyna Jędrzejewska

    Drogi Panie, z Pana wypowiedzi wnioskuję, że nie rozróżnienia Pan opinii lub diagnozy psychologa o dziecku od notatek ze spotkania czy arkusza wyników badań. O opinię psychologa lub diagnozę po badaniach rodzic, nauczyciel lub opiekun prawny może jak najbardziej wnioskować i ma prawo do wglądu. Nie ma natomiast prawa żądać udostępniania notatek lub arkuszy diagnostycznych bo te jak wynika z interpretacji przepisów podlegają tajemnicy zawodowej.

  • Jan

    od 2006 roku ze względu na nierespektowanie ustawy , pomijanie jej przepisów , brak samorządu i „izb” żaden z psychologów nie posiada prawa wykonywania zawodu , posiada tylko tytuł mgr. psychologi.
    Dodatkowo jako opiekun prawny osoby małoletniej Pan ma prawo wglądu w dokumentacje ja również możliwość skopiowania dokumentów.
    Czynność tą regulują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, w razie odmowy wystarczy zwrócić się d Sądu Administracyjnego i zazwyczaj pierwsza rozprawa obliguje instytucje do udostępnienia materiałów.

Dodaj komentarz