• Seksualność

    O poszukiwaniu przyjemności, ciekawości oraz o roli osób dorosłych w kształtowaniu się dziecięcej seksualności.

    Zachowania seksualne człowieka to szeroki wachlarz zagadnień dotyczących różnych sfer. Od cielesności, poprzez zdrowie, aż po uczucia, relacje i role społeczne. Dziecięca seksualność wpisuje się w ten schemat inaczej niż seksualność osób dorosłych, jednak ta pierwsza stanowi oczywistą podstawę. Zainteresowanych odsyłam do artykułu wprowadzającego „O seksualności dzieci i młodzieży”. W dociekaniu źródeł dziecięcej seksualności należałoby wyjść od tego, co możemy zaobserwować, czyli od zachowania. Dzieci wyrażają swoje potrzeby poprzez zachowanie. Szczególnie widać to wtedy, gdy są małe i jeszcze nie posiadają zdolności językowych do tego, by nazwać swój stan. Maluchy płaczą, gdy są głodne albo chcą być przytulone lub wiercą się i szarpią, gdy jest im niewygodnie. Walczą w ten sposób…

  • Seksualność

    O seksualności dzieci i młodzieży

    Dziecięca seksualność, choć od dawna nie jest już owiana tajemnicą (w każdym razie nie w świecie nauki), nadal często pozostaje w strefie tematów tabu. Mnogość zachowań z tego obszaru nie pozwala jednak przejść obok nich obojętnie  ani rodzicom i opiekunom, ani nauczycielom i wychowawcom, ani innym „pomagaczom”. Dzieci przejawiają swoją seksualność w zachowaniu w każdym wieku i to pierwszy fakt, z którym należałoby się pogodzić. Ponieważ pierwsza pigułka wiedzy, potrzebnej dziecku do zbudowania poczucia bezpieczeństwa w tej ważne sferze, pochodzi od osób z najbliższego otoczenia, warto by to właśnie szczególnie opiekunowie wiedzieli, że… Nie ma się co przerażać, że skoro 6-latka twierdzi, że wyjdzie za mąż za kolegę z klasy,…