Psycholog Szkolny,  Seksualność

Procedury postępowania w przypadku odkrycia nadużycia seksualnego w szkole

W przypadku odkrycia nadużycia seksualnego dziecka interwencję powinna zainicjować osoba bądź instytucja, która rozpoznała sygnały krzywdzenia dziecka.

 

Procedury postępowania na terenie szkoły:

 1. Rozmowa z rodzicami
 2. Działania prawne
  – Policja, prokuratura – w przypadku, kiedy krzywdzenie dziecka ma znamiona przestępstwa – Sąd – wydział rodzinny i nieletnich – w przypadku krzywdzenia dziecka – Gminy Zespól Interdyscyplinarny – procedura Niebieskiej Karty
 3. Działania pomocowe
  – prawna
  – socjalna
  – zdrowotna
  – psychologiczna/terapeutyczna

Przykładowa interwencji podjęta przez psychologa szkolnego w sprawie nadużywana seksualnie przez członka rodziny:

 1. Rozmowa z psychologiem szkolnym podczas której dziewczynka ujawnia fakt nadużycia ze strony brata matki.
 2. Niezwłoczne skontaktowanie się z rodzicami dziecka, w tym wypadku matką (po wcześniejszym upewnieniu się, że rodzic jest sojusznikiem dziecka).
 3. Zawiadomienie o dokonaniu przestępstwa na nieletnim na Policji (Policja zawiadamia prokuraturę).
 4. Rozmowa z dyrektorem szkoły i wychowawcą (zobowiązani tajemnicą zawodową).
 5. Przeprowadzenie Procedury Niebieskiej Karty (może to zrobić również Policja, jednak w tym wypadku, aby oszczędzić dziecku dodatkowego stresu związanego z kontaktem z obcą osoba oraz odpowiadaniem na trudne pytania NK zakłada psycholog szkolny) – powołanie Grupy Roboczej (przez Zespół Interdyscyplinarny) – ustalenie działań pomocowych dla dziecka i rodziny.
 6. Skierowanie uczennicy na regularne konsultacje o charakterze wspierającym z psychologiem na terenie szkoły.
 7. Skierowanie dziecka na psychoterapię, zachęcanie rodziców do korzystania ze specjalistycznej pomocy psychologicznej dziecku.
 8. Poradnictwo psychologiczne /wsparcie psychologiczne/psychoedukacja dla rodziców na terenie Poradni PP, Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz w ramach potrzeby na terenie szkoły.
 9. Współpraca z kuratorem sądowym i pracownikiem socjalnym oraz innymi specjalistami zajmującymi się pomocą rodzinie.

 

Dodaj komentarz