• Seksualność

  Jak rozmawiać z dzieckiem wykorzystanym seksualnie

  Zanim zaczniesz rozmowę z dzieckiem, pamiętaj o jego emocjach. Dziecko, które padło ofiarą wykorzystania seksualnego: – wstydzi się; – nie ma zaufania do dorosłych; – boi się, że: zostanie zignorowane, nikt mu nie uwierzy, zostanie zdradzone, rodzice się dowiedzą, spotka je kara – może chcieć być lojalne wobec własnych rodziców (bez względu na to czy któreś z nich jest sprawcą czy nie); – ma poczucie winy (że sprowokowało, nie obroniło się, że niszczy rodzinę) Jak przeprowadzić rozmowę z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie? Zadbaj o bezpieczne miejsce i odpowiednia odległość, Nie przytulaj i nie dotykaj dziecka, chyba, że o to poprosi, Zadbaj o ten sam poziom, żeby dziecko dotykało stopami podłogi, Naturalny…

 • Psycholog Szkolny,  Seksualność

  Trudna diagnoza…

  Nauczyciel nie musi wiedzieć jak leczyć ucznia, który padł ofiarą nadużyć, ale powinien umieć identyfikować, rozpoznawać ucznia, który stał się ofiarą molestowania i udzielić mu odpowiedniego wsparcia. Niepokojące sygnały, które może wysyłać dziecko, to: problemy z koncentracją, słaba motywacja do nauki, wzmożona męczliwość, niska samoocena i wiara we własne możliwości, wybuchy złości, słaba kontrola impulsu, agresja słowna w stosunku do rówieśników i rodzeństwa, labilność emocjonalna, wikłanie się w konflikty z rówieśnikami, przyspieszone dojrzewanie, przykładanie dużej wagi do wyglądu, łamanie zasad i norm życia społecznego pomimo ich rozumienia, wysokie pobudzenie psychoruchowe, prowokowanie dorosłych do złości i odrzucenia Specyficzność vs nie specyficzność objawów Beisert (2004) w oparciu o wyniki badań Kendall-Tackett oraz…

 • Psycholog Szkolny,  Seksualność

  Procedury postępowania w przypadku odkrycia nadużycia seksualnego w szkole

  W przypadku odkrycia nadużycia seksualnego dziecka interwencję powinna zainicjować osoba bądź instytucja, która rozpoznała sygnały krzywdzenia dziecka.   Procedury postępowania na terenie szkoły: Rozmowa z rodzicami Działania prawne – Policja, prokuratura – w przypadku, kiedy krzywdzenie dziecka ma znamiona przestępstwa – Sąd – wydział rodzinny i nieletnich – w przypadku krzywdzenia dziecka – Gminy Zespól Interdyscyplinarny – procedura Niebieskiej Karty Działania pomocowe – prawna – socjalna – zdrowotna – psychologiczna/terapeutyczna Przykładowa interwencji podjęta przez psychologa szkolnego w sprawie nadużywana seksualnie przez członka rodziny: Rozmowa z psychologiem szkolnym podczas której dziewczynka ujawnia fakt nadużycia ze strony brata matki. Niezwłoczne skontaktowanie się z rodzicami dziecka, w tym wypadku matką (po wcześniejszym upewnieniu…

 • Psycholog Szkolny

  Definicje i regulacje prawne pomocy psychologicznej w szkole w kontekście nadużyć seksualnych

  Według Światowej Organizacji Zdrowia [1986] przemoc seksualna wobec dziecka to „nadużywanie dziecka dla uzyskiwania przyjemności seksualnej przez osoby dorosłe i starsze” [za Starowiczem 1992, s. 33]. Brytyjski Komitet ds. Wykorzystywania Seksualnego Dzieci definiuje molestowanie seksualne następująco: ’’Dzieckiem seksualnie wykorzystywanym uznać można każdą jednostkę w wieku bezwzględnej ochrony, jeśli osoba dojrzała seksualnie, czy to przez świadome działanie, czy też przez zaniedbywanie swoich społecznych obowiązków lub obowiązków wynikających ze specyficznej odpowiedzialności za dziecko, dopuszcza do zaangażowania dziecka w jakąkolwiek aktywność natury seksualnej, której intencją jest zaspokojenie osoby dorosłej” [Glaser, Frosh ,1995]. Zgodnie z art. 200 Kodeksu karnego: „Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej…