Seksualność

Jak rozmawiać z dzieckiem wykorzystanym seksualnie

Zanim zaczniesz rozmowę z dzieckiem, pamiętaj o jego emocjach. Dziecko, które padło ofiarą wykorzystania seksualnego:
– wstydzi się;
– nie ma zaufania do dorosłych;
– boi się, że: zostanie zignorowane, nikt mu nie uwierzy, zostanie zdradzone, rodzice się dowiedzą, spotka je kara
– może chcieć być lojalne wobec własnych rodziców (bez względu na to czy któreś z nich jest sprawcą czy nie);
– ma poczucie winy (że sprowokowało, nie obroniło się, że niszczy rodzinę)

Jak przeprowadzić rozmowę z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie?

 • Zadbaj o bezpieczne miejsce i odpowiednia odległość,
 • Nie przytulaj i nie dotykaj dziecka, chyba, że o to poprosi,
 • Zadbaj o ten sam poziom, żeby dziecko dotykało stopami podłogi,
 • Naturalny kontakt wzrokowy – nie obserwuj natarczywie tego co dziecko, mówi i nie odwracaj wzroku gdy na Ciebie patrzy,
 • Bądź uważnym na pozawerbalne przejawy uczuć (zażenowanie, skrepowanie, wstyd, smutek, przerażenie, poczucie winy)
 • Panuj nad uczuciami – nadmierna ekspresja może wystraszyć,

By naturalnie reagować na te uczucia możesz powiedzieć:
„widzę, ze jesteś skrepowana, to naturalne w takiej sytuacji”
„ludzie, zazwyczaj się wstydzą gdy mówią o takich przeżyciach, nie powstrzymuj płaczu, płacz pomaga”

 • Uważnie słuchaj, nie poganiaj,
 • Zapewniaj , że wierzysz nie pytaj – czy na pewno się to zdarzyło?
 • Nigdy nie zadawaj pytania – dlaczego się to zdarzyło!

WAŻNE!

Gdy dziecko chce pokazać w jaki sposób było krzywdzone. Możesz zaproponować, aby pokazało na lalce lub maskotce. Jeśli pokaże na sobie „kotwiczy” uraz, na Tobie – przekracza twoje granice.

Należy pamiętać, że aktywne słuchanie, to :

– unikanie pytań zamkniętych,
– unikanie pytań sugerujących,
– zadawanie pytań otwartych

Podczas rozmowy ważne jest ustalenie jak największej ilości faktów, ale bez naciskania, przepytywania, staraj się dostroić do dziecka.

Pamiętaj o udokumentowaniu rozmowy w trakcie lub bezpośrednio po. Zapisz najważniejsze informacje, które podawało dziecko, zanotuj określenia jakich używało, uczucia które okazywało,opis zachowania dziecka.

Koniecznie !!!

 1. Zapewnij dziecko że dobrze zrobiło, że nie musi być lojalne wobec sprawcy i dochowywać tajemnicy.
 2. Powiedz, że nikt, nawet bardzo bliska osoba nie ma prawa tak się zachowywać wobec niego.
 3. Nie oburzaj się na sprawcę – nie obrażaj go słownie bo dziecko może żywić uczucia ambiwalentne do niego i czuć się z nim związane emocjonalnie.
 4. Zapewnij, że to nie wina dziecka.
 5. Zapewnij, że ma prawo się bronić.
 6. Zapytaj czy komuś o tym powiedziało i jak zareagowała ta osoba.
 7. Sprawdź, czy bezpieczeństwo jest zagrożone – jeżeli tak, należy działać natychmiast.
 8. Jeżeli chcesz zrobić coś konkretnego powiedz dziecku o tym,
 9. Nie obiecuj, że zachowasz w tajemnicy – wyjaśnij że trzeba czasem prosić o pomoc i zapewnij, że powiesz dziecku o tym z kim będziesz jeszcze rozmawiać.

Dodaj komentarz