• Seksualność

  Jak rozmawiać z dzieckiem wykorzystanym seksualnie

  Zanim zaczniesz rozmowę z dzieckiem, pamiętaj o jego emocjach. Dziecko, które padło ofiarą wykorzystania seksualnego: – wstydzi się; – nie ma zaufania do dorosłych; – boi się, że: zostanie zignorowane, nikt mu nie uwierzy, zostanie zdradzone, rodzice się dowiedzą, spotka je kara – może chcieć być lojalne wobec własnych rodziców (bez względu na to czy któreś z nich jest sprawcą czy nie); – ma poczucie winy (że sprowokowało, nie obroniło się, że niszczy rodzinę) Jak przeprowadzić rozmowę z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie? Zadbaj o bezpieczne miejsce i odpowiednia odległość, Nie przytulaj i nie dotykaj dziecka, chyba, że o to poprosi, Zadbaj o ten sam poziom, żeby dziecko dotykało stopami podłogi, Naturalny…

 • Psycholog Szkolny,  Seksualność

  Procedury postępowania w przypadku odkrycia nadużycia seksualnego w szkole

  W przypadku odkrycia nadużycia seksualnego dziecka interwencję powinna zainicjować osoba bądź instytucja, która rozpoznała sygnały krzywdzenia dziecka.   Procedury postępowania na terenie szkoły: Rozmowa z rodzicami Działania prawne – Policja, prokuratura – w przypadku, kiedy krzywdzenie dziecka ma znamiona przestępstwa – Sąd – wydział rodzinny i nieletnich – w przypadku krzywdzenia dziecka – Gminy Zespól Interdyscyplinarny – procedura Niebieskiej Karty Działania pomocowe – prawna – socjalna – zdrowotna – psychologiczna/terapeutyczna Przykładowa interwencji podjęta przez psychologa szkolnego w sprawie nadużywana seksualnie przez członka rodziny: Rozmowa z psychologiem szkolnym podczas której dziewczynka ujawnia fakt nadużycia ze strony brata matki. Niezwłoczne skontaktowanie się z rodzicami dziecka, w tym wypadku matką (po wcześniejszym upewnieniu…

 • Seksualność

  Co wynika z badań nad konsekwencjami nadużycia seksualnego dzieci

  Typ i zakres następstw przemocy seksualnej determinują następujące czynniki (Harasim, 1999): okres trwania przemocy, rodzaj relacji, typ przemocy, reakcja na przemoc. Do następstw bezpośrednich, wczesnych, Rostain i Shumwag (za: Starowicz, 2000) zaliczają: objawy behawioralne typu acting out (nadpobudliwość, agresywność) oraz typu acting in (regresywne zachowania, zaburzenia psychosomatyczne), zaburzenia emocjonalne (lęki, depresje, samodestrukcja), zaburzenia poznawcze (zaburzenia myślenia, problemy z nauką), zaburzenia interpersonalne (konflikty, problemy rodzinne, zanik autorytetów) Natomiast występowanie odległych skutków wykorzystywania seksualnego Bentovim (1990) i Miller (1990) wiążą z: młodym wiekiem ofiary; wielopostaciowymi formami; wielokrotnymi aktami przemocy; ich urazowym przebiegiem; ignorowaniem nadużycia przez członków rodziny; Z literatury przedmiotu wynika, że do odległych następstw molestowania seksualnego należą: negatywna samoocena, również w…