Awans zawodowy

Awans zawodowy psychologa w szkole

Psychologów szkolnych obowiązują te same przepisy dotyczące awansu zawodowego co nauczycieli. Podobnie jak nauczyciele, psycholog musi posiadać przygotowanie pedagogiczne, co oznacza zaliczenie przynajmniej 270 godzinnego kursu pedagogicznego.

papiery (1024x629)Pierwszy rok pracy w szkole psycholog zaczyna jako stażysta – staż ten trwa 8 miesięcy i kończy się egzaminem przed dyrekcją szkoły. Rozpoczynając staż musimy przygotować jego plan, według określonych przepisów. Jest tu jednak jeden wyjątek, aby rozpocząć staż w danym roku szkolnym musicie zostać zatrudnieni przed 21 września. Piszę o tym ponieważ szkoły różnie otrzymują decyzję o możliwości utworzenia etatu psychologa i zdarza się, że rozpoczynamy pracę np. w lutym, wtedy aby rozpocząć staż trzeba poczekać do września.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu stażowego, awansujemy na drugi stopień zawodowy – nauczyciela kontraktowego. Tutaj też należy napisać stosowny plan, ale nie trzeba już zdawać żadnego egzaminu. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego (trzeci stopień awansu zawodowego) po przepracowaniu dwóch lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego (przez przepracowanie należy rozumieć okres zatrudnienia nauczyciela w szkole). Postępowanie na stopień nauczyciela mianowanego składa się z dwóch etapów:
• I etap (szkolny) – w trakcie którego nauczyciel odbywa staż i uzyskuje ocenę dorobku zawodowego za okres stażu, oczywiście zanim rozpocznie się sam staż trzeba wyprodukować trochę papierologii, to znaczy napisać plan stażu na nauczyciela mianowanego,
• II etap (zewnętrzny) – postępowanie administracyjne rozpoczynane na wniosek nauczyciela skierowany do organu prowadzącego szkołę. W toku tego postępowania komisja egzaminacyjna – powołana przez organ prowadzący szkołę (czyli, Urząd Miasta lub Gminy) – ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, to znaczy sprawdza papiery i słucha monologu nauczyciela wychwalającego swoją pracę, ewentualnie zadaje pytania.

Ścieżka awansu w zawodzie nauczyciela w tym też nauczyciela – psychologa kończy się na dyplomowaniu. Cała procedura przypomina awans na nauczyciela mianowanego, różni się jedynie ilością papierów (co oznacza, że jest ich więcej, bo w końcu przepracowanych lat pracy więcej). Podobnie jak wcześniej cała procedura składa się z dwóch etapów – szkolnego (jak wyżej) i zewnętrznego. Tym razem na wniosek nauczyciela mianowanego skierowany do organu nadzoru pedagogicznego (kuratorium oświaty) rozpoczyna się postępowanie administracyjne, w toku tego postępowania komisja kwalifikacyjna – powołana przez organ nadzoru pedagogicznego – ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Wszystko nadal opiera się na sprawdzaniu papierów.

Poza stopniem nauczyciela dyplomowanego nie ma już nic więcej, wyżej zajść się nie da w szkolnych szeregach i pensja w zasadzie też już wtedy przechodzi w status constans. Ponieważ nauczyciel co roku może liczyć na dodatek stażowy który oznacza, że jego pensja wzrasta co roku o 1%, ale nie może przekroczyć 20%, tak więc po 20 latach pracy w zawodzie nauczyciel przestaje dostawać podwyżki.

Powodzenia wszystkim awansującym, wkrótce postaram się wypisać przepisy które obowiązują podczas każdego z awansów.

Jestem psychologiem, pracuję z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Od 2013 roku prowadzę stronę www.psychologszkolny.pl

2 komentarze

  • Paulina

    Pani Justyno a gdy pracuję w dwóch szkołach jako psycholog – w jednej i w drugiej na pół etatu, jedna ze szkół to szkoła podstawowa, druga to liceum ogólnokształcące to rozumiem, że staż rozpoczynam tylko w jednej szkole?

Dodaj komentarz